Saturday, March 4, 2017

Brněnská divadla

brněnská divadla, první stálé č. div zal. 1884 pod názvem Nár. div. Působili tu např. Janáček. Mahen, Honzl. E. F. Burian, herci Auerswald, Grafová, Skřivan, Urbánková, Walter. Nyní je v Brně Státní div. (opera a balet — Janáčkovo div., činohra -Mahenovo div., opereta — Reduta! Dalším div. je činoherní Div. bratři Mrštikú, loutková scéna Radost, sat. div. Večerní Brno (Div. u Jakuba), Div. na provázku, činoherní a operní studio při JAMU.

No comments:

Post a Comment