Saturday, March 4, 2017

Bella Metod Matěj

Bella Metod Matěj, 1869-1942, sl. burž. politik; jeden z představitelů Sl. nár. strany, 1906— 10 poslanec uh. sněmu, po 1918 funkcionář agrární strany, 1918 — 19 místopředseda Nár. shromáždění.

No comments:

Post a Comment