Sunday, March 5, 2017

Brazilský film

brazilský film, 1907 vznikají první brané filmy, avšak do konce 2. svět. války byla film. produkce málo význ. Po válce vynikl režisér Barreto (O Can-gaceiro). Od 60, let ovlivňují b. f.

No comments:

Post a Comment