Sunday, March 5, 2017

Bojové

Bojové, keltský kmen doložený od 4.st. př.n.l., později ve středoevr. oblasti, zejm. v Cechách (Bojohemum); severo-it. B. poraženi Římany, 191 dobyto centrum — Bononia (Bologna); první hist. zpráva o B. na našem území koncem 2.st. př.n.l., kdy odrazili nápor germ. Cimbrů. V l.st. př.n.l. se část B. přesunula do záp. Maďarska a odtud do Francie, bojové chemické látky, slouč. pevné, kapalné i plynné, vyráběné k válečným účelům. Rozeznávají se např. dráždivé a otravné (chloracetofenon, clark 1, clark II, adamsit), dusivé (fosgen, di-fosgen. chlorpikrin), zpuchýřujíci (ype-rit, lewisit), jedovaté (kyanovodík), zápalné (napalm), nervově paralytické (soman. sarin, tabun). Přestože Ženevský protokol (1925) použití takových zbraní zakazoval, byly použity některé b. ch. 1. amer. agresory ve válce ve Vietnamu.

No comments:

Post a Comment