Wednesday, March 8, 2017

Detektor

detektor [lat.] 1. el. těch. zařízení pro detekci. Je podstatnou části většiny vysokokmitočtových zařízeni Nejzná-méjší d. jsou diodové (elektronkové, polovodičové); 2. sděl. těch. detnodu-látor.

Ambulance

ambulance [lat.], zdrav, zařízení pro vyšetřování a léčení nemocných schopných pohybu.

Tuesday, March 7, 2017

Bundschuh

Bundschuh [-Šú], hnuti něm. poddaných proti feudálům, předcházející něm selské vále jeho symbolem byl selský střevíc; objevuje se hl. v jz. Německu jíž od 1443. zvi. pak od 1493; vrchol hnuti 1502—1517.

Betel

betel [z něm. Boot 4- Hotel], plavidlo trvale zakotvené např. u břehu vodního toku, zpravidla ve městě, zařízené a vybavené pro ubytování a stravováni hostů.

B. stájová

b. stájová, Stomoxys calcitrans. Bodamské jezero, něm. Bodensee — jezero na hranicích NSR, Švýcarska a Rakouska, protékané Rýnem, 395 m n.m.. 538.5 km2, hluboké až 252 m.

Bom Max

Bom Max, 1882-1970, něm. (NSR, 1933—54 v emigraci) fyzik; zahr. člen AV SSSR (1934), člen Král. spol. v Londýně a dalších AV. Jeden ze zakl. kvantové mech.: statisticky interpretoval vlnovou funkci, vyslovil princip neurčitosti, zabýval se též dynamikou krystalové mříže, kinetickou teorii kapalina teorii relativity. Nob.c.(1954) spolu s Bothem.

Barotsko

Barotsko, dnes záp. provincie Zambie, od 8.st. samostatný feud. stát; od 1890 brit. protektorát, od 1911 součást Sev. Rhodesie.