Tuesday, March 7, 2017

B. stájová

b. stájová, Stomoxys calcitrans. Bodamské jezero, něm. Bodensee — jezero na hranicích NSR, Švýcarska a Rakouska, protékané Rýnem, 395 m n.m.. 538.5 km2, hluboké až 252 m.

No comments:

Post a Comment