Tuesday, March 7, 2017

Bom Max

Bom Max, 1882-1970, něm. (NSR, 1933—54 v emigraci) fyzik; zahr. člen AV SSSR (1934), člen Král. spol. v Londýně a dalších AV. Jeden ze zakl. kvantové mech.: statisticky interpretoval vlnovou funkci, vyslovil princip neurčitosti, zabýval se též dynamikou krystalové mříže, kinetickou teorii kapalina teorii relativity. Nob.c.(1954) spolu s Bothem.

No comments:

Post a Comment