Wednesday, March 8, 2017

Ambulance

ambulance [lat.], zdrav, zařízení pro vyšetřování a léčení nemocných schopných pohybu.

No comments:

Post a Comment