Sunday, March 5, 2017

An 1. Anu

An 1. Anu, spolu s Enkim a Enlilem nejvyšší bůh sumerského panteonu, bůh nebes; 2. chem. značka aktinonu. ANA, něm. Amtliche Nachrichtenstelle, rak. tisková kancelář — vznikla z tiskové kanceláře Rakouska-Uher-ska (Korrbůro) 1922, ukončila činnost 1946 vznikem APA.

No comments:

Post a Comment